Menu Zamknij

COVID-19

KROK 1 OCHRONA OSOBISTA

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ NA BADANIE OBOWIĄZKOWO POWINIEN MIEĆ MASECZKĘ OCHRONĄ. 

KROK 2 DEZYNFEKCJA

PO PRZYBYCIU DO PRACOWNI PACJENT DEZYNFEKUJE RĘCE

KROK 4 ANKIETA I POMIAR TEMPERATURY

KROK 5 WYKONANIE BADANIA

KROK 5 ODBIÓR WYNIKU

WYNIK BADANIA MOŻE BYĆ WYSŁANY POCZTĄ LISTEM POLECONYM LUB ODEBRANY OSOBIŚCIE 

Na badanie może przyjść Pacjent zdrowy (bez cech infekcji takich jak katar, stan podgorączkowy, kaszel)

Na terenie przychodni obowiązkowo nosimy maseczki

Po wejściu do pracowni rezonansu prosimy o zdezynfekowanie rąk

W oczekiwaniu na obsługę prosimy o zachowanie dystansu

Prosimy o zgłaszanie się na badanie bez osób towarzyszących (lub jednej osoby w przypadku dziecka lub osoby wymagającej pomocy)

Umawianie wizyt odbywa się telefonicznie pod. nr tel. 600 037 456