Menu Zamknij

Mammografia jest badaniem obrazowym, wykorzystującym niewielką dawkę promieniowania rentgenowskiego. W zwalczaniu raka piersi jest najbardziej czułym i zarazem specyficznym badaniem. Skupia się przede wszystkim na rozpoznaniu zmian w obrębie gruczołu piersiowego (sutka). Badanie mammograficzne polega na wykonaniu dwóch zdjęć rentgenowskich każdej piersi. Dzięki temu uzyskany zostaje obraz, na podstawie, którego możliwe jest wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (we wczesnym stadium ich powstania, kiedy nie są one wyczuwalne). 

Chociaż to guzek jest najczęstszym objawem raka piersi, niektóre symptomy łatwiej jest zaobserwować, niż wyczuć. Tak czy inaczej, mammografia może wykryć guzek na długo zanim będzie on wyczuwalny. Poznaj siebie i pozwól mammografii zająć się resztą.

Zdjęcia wykonywane są przez techniczkę elektroradiologii. Pomaga ona Pacjentce odpowiednio ustawić się przy aparacie oraz umieszcza pierś na specjalnym stoliku aparatu. W trakcie samego badania zostaje ona, za pośrednictwem specjalnej płytki z przejrzystego tworzywa, dociśnięta do urządzenia. Jest to niezbędne, gdyż dzięki temu można zastosować minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego. Dociśnięcie piersi pozwala też na jej unieruchomienie w trakcie badania mammograficznego, a co za tym idzie – umożliwia uzyskanie wyraźnego i precyzyjnego obrazu. Zastosowany ucisk nie stanowi jakiegokolwiek zagrożenia dla zdrowia Pacjentki. Badaniu mammograficznemu, w przypadku niektórych kobiet, może towarzyszyć chwilowy ból. Jest on jednak jedynie bardzo krótkim uczuciem dyskomfortu. Dawka promieniowania jest minimalna (zbliżona jest do promieniowania występującego w samolocie, bądź emitowanego w trakcie zwykłego prześwietlenia zęba), przez co badanie pozostaje całkowicie bezpieczne dla Pacjentki.

Mammografia piersi nie wymaga ze strony Pacjentki żadnego specjalnego przygotowania. Zaleca się jednak, by tego typu badanie przeprowadzić w okresie mniejszej wrażliwości piersi na dotyk, czyli około 10 dnia cyklu miesiączkowego (w jego pierwszej fazie). Do samego badania Pacjentka nie musi się specjalnie przygotowywać – wystarczy rozebranie górnej połowy ciała. Wykonanie zdjęć trwa zaledwie kilka minut i jest całkowicie nieinwazyjne. Standardowa mammografia piersi pozwala wykonać 4 zdjęcia – dwa prawej oraz dwa lewej piersi. Jedno wykonywane jest zawsze w projekcji górnej (góra-dół), natomiast drugie – skośnej. W ten sposób możliwe jest uzyskanie pełnego obrazu.

Ze względu na bardzo rzadkie występowanie nowotworu piersi u kobiet poniżej 35. roku życia oraz znaczne ograniczenie czułości badania mammograficznego w sutkach gruczołowych u młodych kobiet, w przypadku tej grupy Pacjentek tego typu działania diagnostyczne podejmuje się jedynie w szczególnych przypadkach.
W grupach wiekowych, dla których mammografia piersi jest szczególnie ważnym elementem profilaktyki onkologicznej, znajdują się kobiety:

 • od 40 do 50 roku życia (zaleca się wykonanie zdjęć raz na 2 lata),
 • w wieku powyżej 50 lat (zaleceniem Polskiego Towarzystwa Onkologicznego są coroczne badania),
 • w wieku 50-69 lat, które dotychczas nie chorowały na raka piersi.

Kobiety w grupie wiekowej 50-69 lat mają przywilej wykonania badania mammograficznego bez skierowania raz na dwa lata w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Warunkiem wykonania badania jest jedynie weryfikacja uprawnień do badania w czasie rejestracji w systemie informatycznym NFZ-SIMP.

W przypadku obecności dodatkowych czynników ryzyka jak rak piersi wśród członków najbliższej rodziny (córka, siostra, matka) lub mutacja genowa (BRCA 1 lub BRCA 2) kobieta ma prawo do wykonania badania w odstępie 12 miesięcy.

Przyczyny powstawania raka piersi nadal pozostają nieodkryte. Dzięki przeprowadzanym badaniom udało się jednak ustalić grupę czynników odpowiedzialnych za zwiększenie zachorowalności. Do najistotniejszych należą:

 • wiek 50-69 lat
 • rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • mutacje stwierdzone w genach BRCA1 i BRCA2 
 • wcześnie pojawiająca się pierwsza miesiączka (przed 12 rokiem życia)
 • późna menopauza po 55 roku życia
 • urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • bezdzietność
 • przebyty rak piersi
 • leczenie z powodu innych schorzeń piersi

W pracowni mammograficznej DOBRE Zdrowie (mieszczącej się przy Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpital w Starachowicach) Pacjentki mają możliwość skorzystania z bezpłatnej profilaktyki.

Sprzęt jest poddawany regularnym kontrolom oraz sprawdzany – zarówno pod kątem obowiązujących norm medycznych, bezpieczeństwa, jak i dokładności działania.

Mammografia nie wymaga ze strony Pacjentek specjalnego przygotowania – trwa zaledwie kilka minut. Jednak ze względu na specyfikę wykorzystanej aparatury Pacjentka powinna poinformować lekarza prowadzącego oraz przeprowadzających badanie techników radiologicznych o:

 • ciąży
 • wynikach ostatniego USG lub też poprzedniej mammografii
 • pozostałych badaniach radiologicznych, które Pacjentka miała przeprowadzone przez ostatnie kilka miesięcy

DOBRE Zdrowie – Pracownie Diagnostyki Obrazowej Pracownia Mammografii

Podstawa prawna: art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., poz 623)

 

Pracownia Mammografii wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące  polegającą na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące do celów medycznych
 • uruchamianiu medycznych pracowni rtg;

stosowany aparat:

Mammograf, diagnostyczny, stacjonarny aparat rtg, model MammoDiagnost firmy Philips, Zezwolenie Nr SEXVIa.9026.37.2012 wydał Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (ŚPWIS) dnia 24.07.2012 r.     

 

uruchomiona pracownia:

 Pracownia Mammograficzna, Zezwolenie Nr SEXVIa.9026.37.2012 wydał Świętokrzyski Państwowy Inspektor Sanitarny dnia 25.07.2012 r.       

 

Pracownia Mammografii posiada Zgodę Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora

Sanitarnego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki,

Decyzja Nr NHR.9026.2.89.2020 z dnia 24.03.2021 r.

 

Narażenie pracowników na promieniowanie jonizujące jest prowadzone poprzez kontrolę dawek mierzonych dawkomierzami indywidualnymi, odczyt dawek co 3 miesiące – wciągu ostatnich 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna dla pracowników nie przekroczyła 1 mSv.

 

Jednostka DOBRE Zdrowie posiada projekt osłonności ścian Pracowni zaopiniowany pozytywnie   przez Świętokrzyskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego, pomiary dozymetryczne ścian Pracowni zostały wykonane przez ŚPWIS przed wydaniem  zezwolenia a wyniki pomiarów nie przekroczyły wartości granicznych określonych przepisami.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005 poz.168)  – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

 • pracownicy: 20 mSv/rok
 • ogół ludności: 1 mSv/rok

 Na podstawie kontroli zmierzonych dawek można stwierdzić, że działalność Pracowni Mammografii  w ciągu minionych 12 miesięcy nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Pracownia Mammografii nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Starachowice 28.06.2021 r.

Zapraszamy na badania mammograficzne!

REJESTRACJA TELEFONICZNA (41) 273 92 20 LUB PRZEZ FORMULARZ REJESTRACYJNY