Menu Zamknij

DLACZEGO NIEKTÓRE BADANIA WYKONYWANE SĄ Z PODANIEM KONTRASTU?

W przypadku badań niektórych Pacjentów zalecane jest dożylne bądź dostawowe podanie środka kontrastującego w celu jeszcze dokładniejszego zobrazowania badanych tkanek i wyraźnego uwypuklenia drobnych struktur. Podanie kontrastu jest najczęściej wymagane od Pacjentów z historią onkologiczną, przy badaniu przysadki oraz miednicy.

CO TO JEST KONTRAST?

Środki kontrastujące używane do badań rezonansem magnetycznym to preparaty posiadające właściwości paramagnetyczne. Obecnie najczęściej stosowane kontrasty są oparte na gadolinie, czyli pierwiastku, który ma właściwości paramagnetyczne. Podawanie kontrastów gadolinowych stało się powszechne już w 1988 r. i do tej pory środki te pozostają liderami na rynku.

JAK DZIAŁA KONTRAST?

Mechanizm działania kontrastu polega na jego gromadzeniu się w tkance poddanej badaniu RM, w celu zmniejszenia lub zwiększenia odbieranego sygnału. Dzięki temu możliwe jest bardzo dokładne pokazanie ewentualnych zmian, nieprawidłowości i zwyrodnień w tkankach.

JAKIE SĄ WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO?

 • Mechanizm działania kontrastu polega na jego gromadzeniu się w tkance poddanej badaniu RM, w celu zmniejszenia lub zwiększenia odbieranego sygnału. Dzięki temu możliwe jest bardzo dokładne pokazanie ewentualnych zmian, nieprawidłowości i zwyrodnień w tkankach.
  • nowotwory mózgu,
  • guzy rdzenia kręgowego, serca, płuc, nowotworowe tkanek miękkich, zapalne tkanek miękkich,
  • stwardnienie rozsiane,
  • choroby otępienne, np. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera,
  • zaburzenia neurologiczne,
  • udar mózgu,
  • choroby naczyń krwionośnych,
  • nowotwory narządów rodnych u kobiety oraz gruczołu krokowego u mężczyzn,
  • urazy stawów, więzadeł i mięśni,
  • zapalenie kości.

  Pacjenci wykonujący badanie z użyciem środka kontrastującego są zobowiązani do przyniesienia wyników badań krwi na kreatyninę i mocznik, które pokazują stan nerek. Takie badanie krwi musi być wykonane nie wcześniej niż 7 dni przed badaniem rezonansem magnetycznym.

JAK PRZEBIEGA BADANIE Z PODANIEM KONTRASTU?

W przypadku dożylnego podania kontrastu do jednej z żył przedramienia wprowadzany zostaje wenflon, a następnie podawany jest kontrast. W przypadku podania kontrastu dostawowo, kontrast aplikuje się bezpośrednio do jamy stawu. Przy wszystkich badaniach z koniecznością podania środka kontrastującego – w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa – zawsze obecni są lekarz i pielęgniarka.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO BADANIA REZONANSEM MAGNETYCZNYM Z PODANIEM KONTRASTU?

Pacjenci wykonujący badanie z użyciem środka kontrastującego są zobowiązani do przyniesienia wyników badań krwi na kreatyninę i mocznik, które pokazują, jaki jest stan nerek. Takie badanie krwi musi być wykonane nie wcześniej niż 7 dni przed rezonansem. Zalecane jest również wypicie 1-1,5 l wody przed badaniem, aby organizm był dobrze nawodniony, co ułatwi szybsze wydalenie środka kontrastowego po badaniu.

Ważne jest aby przed badaniem zgłosić technikowi wykonującemu badanie jakiekolwiek reakcje uczuleniowe bądź krwawienia występujące w przeszłości w związku z podaniem środka kontrastującego.

CO NALEŻY ZROBIĆ PO BADANIU REZONANSEM MAGNETYCZNYM Z PODANIEM KONTRASTU?

W przypadku wykonywania badania z podaniem środka kontrastującego zalecane jest picie większej ilości płynów w celu jak najszybszego usunięcia środka kontrastującego z organizmu.

CZY PO PODANIU KONTRASTU MOGĄ WYSTĄPIĆ JAKIEŚ OBJAWY NIEPOŻĄDANE?

Stosowane środki cechuje bardzo mała liczba objawów niepożądanych, takich jak ból głowy, ból w miejscu podania, zaburzenia smaku czy uczucie gorąca po podaniu środka. Bardzo rzadko występują też jakiekolwiek reakcje alergiczne.

Pacjenci, którzy mają skłonności do alergii lub u których już wcześniej występowała reakcja alergiczna, są niestety o wiele bardziej narażeni na niepożądane reakcje. Jeśli mimo wszystko wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, zazwyczaj trwają one bardzo krótko i przebiegają łagodnie.