Menu Zamknij

Badanie rezonansem magnetycznym jest całkowicie bezpieczne, jednak ze względu na wykorzystywanie podczas badania pola magnetycznego istnieją przeciwwskazania do jego wykonania. Są to:

  • wszczepiony stymulator serca, implanty ślimakowe, neurostymulatory, pompy insulinowe,
  • metaliczne fragmenty w strukturach ośrodkowego układu nerwowego i gałce ocznej,
  • niektóre elementy wszczepiane (np.: niektóre sztuczne zastawki, protezy ortopedyczne, elementy stabilizujące, klipsy naczyniowe).

Na badanie należy przynieść dokumentację dotyczącą wszczepionych elementów, którą można uzyskać w jednostce, w której przeprowadzony był zabieg.

Ciąża nie jest przeciwwskazaniem do wykonania badania MRI, jednak konieczne jest wcześniejsze poinformowanie lekarza o tym fakcie. Badanie w pierwszym trymestrze ciąży nie jest zalecane i wykonujemy je tylko w szczególnych przypadkach.

Na 4 godziny przed badaniem pacjent powinien pozostać na czczo, bez jedzenia oraz picia na wypadek konieczności podania środka kontrastowego. Osoby stale przyjmujące leki powinny je zażyć w dniu w którym jest wykonywany rezonans magnetyczny o zwykłej porze. Osoby wykonujące badania rezonans MR głowy prosimy o unikanie makijażu oraz stosowania niektórych kosmetyków, np. lakieru do włosów, gdyż zawarte w nich opiłki metalu mogą zakłócać pole magnetyczne, które w trakcie badania wytwarza rezonans i uniemożliwiać wykonanie badania.

Osoby ze wszczepionymi metalicznymi lub elektronicznymi ciałami obcymi, w tym stymulatorami serca, implantami ślimakowymi, endoprotezami oraz neurostymulatorami są zobowiązane poinformować o tym fakcie podczas rejestracji na badanie. W przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego pacjent proszony jest o wypicie co najmniej 1,5 litra płynów w przeciągu 12 godzin w dniu poprzedzającym badanie, co ułatwi eliminację środka kontrastowego z organizmu.

Z uwagi na obecność silnego pola magnetycznego do pomieszczenia z aparatem MR prosimy nie wnosić metalowych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie aparatu MR lub spowodować obrażenia osoby badanej.

Nie należy także wnosić telefonów komórkowych, kart kredytowych, zegarków lub innych urządzeń elektronicznych, gdyż przedmioty te mogą ulec uszkodzeniu.

 

Dla Państwa komfortu zalecamy przyjście na badanie w wygodnym stroju. Dokument tożsamości ze zdjęciem. Oryginał skierowania na badanie czytelnie wypełnionego przez lekarza z podpisem i pieczątką. Komplet posiadanej dokumentacji medycznej z wynikami dotychczasowych badań, w tym płyty CD, klisze, wypisy ze szpitala. Wyniki badania poziomu kreatyniny we krwi, które są niezbędne w przypadku badań wymagających podania środka kontrastowego, gdyż określają wydolność nerek. Skierowanie na badanie krwi wydaje lekarz kierujący.

Podczas badania pacjent jest monitorowany przy pomocy kamery. Dostaje także do ręki przycisk, który umożliwia sygnalizowanie wystąpienia wszelkich nagłych dolegliwości. Badanie jest bezbolesne. Rzadko mogą zdarzyć się nieprzyjemne odczucia związane z podaniem środka kontrastowego. Nad pacjentem czuwa technik, lekarz i pielęgniarka, a polecenia wydawane są przez mikrofon. Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, jednak niekiedy badanie może trwać 60 minut i dłużej. Bardzo ważne jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badania, gdyż w przeciwnym razie nie ma możliwości uzyskania diagnostycznych obrazów. Uruchomiony aparat MRI emituje dźwięki o różnym natężeniu, które w indywidualnych przypadkach mogą być odczuwane jako nieprzyjemne. W celu złagodzenia dyskomfortu stosuje się ochronne słuchawki.

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent dla bezpieczeństwa jest proszony o spędzenie kilkudziesięciu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, można opuścić teren placówki. Pacjent proszony jest o picie co najmniej dwóch litrów płynów w ciągu doby przez kolejne dwa dni po badaniu z podaniem środka kontrastowego, co wspomaga jego sprawne wydalanie z organizmu.