Przebieg badania MR

Badanie MR wykonuje się w specjalnym pomieszczeniu, w którym znajduje się system MR czyli skaner. Pacjent zostaje wprowadzony do tego pomieszczenia przez osobę z personelu pracowni MR i poproszony o położenie się na wygodnym stole do badania, które następnie zostanie delikatnie wsunięty do wnętrza aparatu.

W ramach przygotowania do badania MR pacjent może zostać poproszony o założenie słuchawek lub zatyczek do uszu w celu ochrony słuchu, ponieważ podczas pracy skaner emituje dość głośne dźwięki.

W przypadku niektórych badań MR może zostać podany dożylnie gadolinowy środek kontrastowy, aby ułatwić uzyskanie wyraźnego obrazu badanego obszaru. Na określonym etapie badania pielęgniarka lub technik wysunie stół ze skanera w celu podania środka kontrastowego.

Większość badań MR trwa od 15 do 45 minut, w zależności od badanego obszaru oraz niezbędnej ilości uzyskiwanych obrazów, choć czasem badanie może trwać 60 minut i dłużej. Technik wykonujący badanie udzieli pacjentowi informacji odnośnie przebiegu całej procedury.

Bardzo ważne da pacjenta jest pozostanie bez ruchu w trakcie wykonywania badań.

Podczas badania technik MR ma możliwość stałego obserwowania i komunikowania się z pacjentem.