Rejestracja on-line

Równocześnie, w czasie rejestracji, zostaniecie Państwo poinformowani o konieczności dostarczenia w dniu badania:

  1. Skierowania,
  2. Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie,
  3. Wyników badań dodatkowych,
  4. Dokumentacji poprzednich badań obrazowych.